Browse Category

MINDA TAJDID

Dalam beragama, ikut-ikutan bukanlah satu tuntutan syariat. Agama menyuruh kita untuk menggunakan akal fikiran untuk berfikir memilih kebenaran. Di sini bukanlah lokasi fatwa yang bersifat mutlak, sekadar perkongsian apa yang difahami berdasarkan apa yang pernah dipelajari. Anda juga mempunyai hak untuk tidak bersetuju.

7 Articles